PANM 16
Programy a algoritmy numerické matematiky 16

3. - 8. června 2012
Dolní Maxov


Sborník příspěvků:
Ke stažení - ZDE.

Přednesené prezentace:
Ke stažení - ZDE.

Zaměření a cíle semináře:
Problematika metod numerické matematiky, především
 • praktické i teoretické aspekty numerických metod
 • algoritmizace a počítačová realizace numerických metod
 • numerické modelování
 • paralelní výpočty
Vystoupení mladých vědeckých pracovníků a studentů vysokých škol jsou vítána.

Program:
Příjezd účastníků v neděli 3. 6. odpoledne a zahájení semináře tentýž den večer. Jednání semináře od pondělí 4. 6. do pátku 8. 6. Do programu budou zařazeny přehledové přednášky (70 min. včetně diskuse), zvané přednášky (60 min. včetně diskuse), krátká sdělení (30 min. včetně diskuse) a posterová sekce. Jednacím jazykem bude čeština nebo slovenština, promítané materiály mohou být i v angličtině. K dispozici bude počítač s datovým projektorem, zpětný projektor a flipchart.

Materiály semináře:
Program kniha abstraktůseznam účastníků.

Informace o platbě:
účastnický poplatek: 5250,- Kč (studenti 4250,- Kč)
číslo účtu: 69623011/0710 (ČNB, Praha 1)
variabilní symbol: 4310xx, kde xx je Vaše registrační číslo uvedené v seznamu účastníků
splatnost: 30.4.2012
majitel účtu: Matematický ústav AV ČR, v.v.i., IČO: 67985840, DIČ: CZ67985840 Účastnický poplatek sestává z vložného 2500,- Kč (studenti 1500,- Kč) a z poplatku za ubytování 2750,- Kč. Účastnický poplatek zahrnuje DPH.
Účastnický poplatek nezahrnuje stravování - plná penze 190,- Kč na den, platí se v hotovosti na místě.

Foto:
společná fotka účastníků semináře

Sborník příspěvků:
Příspěvky budou publikovány (výhradně v anglickém jazyce) v tradičním recenzovaném sborníku opatřeném ISBN. Předpokládáme zařazení sborníku do databáze Conference Proceedings Citation Index (sborník PANM 14 byl zařazen, sborník PANM 15 je hodnocen). Pro přípravu příspěvku v systému LaTeX budete potřebovat následující soubory: Uživatelé BibTeXu také soubory: Pro začátečníky jsme připravili stručný dokument o EPS a PDF obrázcích a o BibTeXu:

Doporučujeme účastníkům semináře, aby uvážili možnost publikace rozšířených verzí svých příspěvků v časopise Applications of Mathematics, jehož impaktní faktor z roku 2010 je 0,390. Příspěvky projdou standardním recenzním řízením. Členové organizačního výboru rádi s účastníky na místě prodiskutují vhodnost jejich příspěvků pro uvedený časopis.

Zvané přednášky:

 • Pavel Šolín
  Adaptive Higher-Order Finite Element Methods for Transient PDE Problems
 • Ivana Pultarová
  Algebraický multigrid pro stochastické matice
 • Ctirad Matonoha, Štěpán Papáček, Jindřich Soukup
  On estimation of diffusion coefficient based on spatio-temporal FRAP images: An inverse ill-posed problem
 • Petr Tichý
  On computing quadrature-based bounds for the A-norm of the error in conjugate gradients
 • Martin Plešinger
  The total least squares problem with multiple right-hand sides

Přehledové přednášky:

 • Miloslav Feistauer
  Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného proudění v časově závislých oblastech a interakce tekutin a struktur
 • Jakub Šístek
  Primární metody iterativního dělení na podoblasti
 • Marek Brandner
  Stručná historie metody konečných objemů

Místo konání a ubytování:
Hotel Maxov (http://www.hotelmaxov.cz) v Dolním Maxově (u Jablonce n. Nisou).
Informace o dopravě.

Registrace:
do 29. 2. 2012, e-mailem (panm@math.cas.cz), uveďte:
 • jméno, příjmení, tituly, vědeckou hodnost,
 • adresu pracoviště, e-mail, telefon (případně jiné kontaktní údaje),
 • název příspěvku a abstrakt (česky nebo anglicky, do 10 řádků).
Je možná i účast bez příspěvku.
Kapacita hotelu je omezená, proto doporučujeme včasnou registraci.

První oznámení - PDF

Seznam účastníků:
seznam s registračními čísly

Organizační výbor:
J. Chleboun, P. Přikryl, K.Segeth, J. Šístek, T. Vejchodský

Kontaktní adresa:
e-mail: panm@math.cas.cz
PANM 16
Jakub Šístek
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Žitná 25
115 67 Praha 1

Důležité termíny:
29. 2. 2012 registrace účastníků, včetně krátkého abstraktu
31. 3. 2012 organizátoři potvrdí přijetí příspěvku a zašlou definitivní údaje pro platbu
30. 4. 2012 platba ubytování a vložného (stravné se bude hradit na místě)
3.-8. 6. 2012 PANM 16
15. 9. 2012 zaslání příspěvku do sborníku

Organizuje:
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

Odkazy na minulé semináře:
PANM 15
PANM 14
PANM 13 - na počest 80-tých narozenin prof. Ivo Babušky

Poslední aktualizace: 19.2.2013
panm@math.cas.cz